Analyser


  • Delanalyse

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.
SGN delanalyse faglig arbejdskraft billede smal.png

Udgivet 21. september 2021

Både politikere og arbejdsmarkedets parter ser med stor bekymring på en fremtid med mangel på faglært arbejdskraft. Fx har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtalt, at ”vi bør skælve ved tanken” om en prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der forudser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030.

Usikkerhed i prognoser
Selvom Danmark godt kan komme til at opleve en vis mangel på faglærte de næste ti år, bliver det næppe så slemt som prognosen fra AE forudser, fordi prognosen ikke tager højde for forskellige fleksibilitetsmekanismer, som muligheden for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, løntilpasning, virksomhedernes mulighed for at substituere en type arbejdskraft med en anden og overarbejde.

Indikationer af et tilpasningsdygtigt arbejdsmarked
Denne analyse konkluderer, at der er indikationer af, at arbejdsmarkedet netop er meget tilpasningsdygtigt, hvorfor der sandsynligvis ikke opstår en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030. Vi aflyser ikke problemet, men vurderer, at det sandsynligvis er mindre og kun vil gøre sig gældende på mere specifikke områder.

Politikerne bør derfor tænke sig om en ekstra gang, inden de drager den vidtgående, politiske konsekvens at uddanne flere faglærte og færre med videregående uddannelse ud fra sådanne fremskrivninger.

Analysen er nævnt i Berlingske d. 21. september.
 

Download analysen

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.