Analyser


  • Delanalyse

Hver fjerde dansker er klimainfluencer

27 pct. af den danske befolkning og 45 pct. af de unge har det seneste år forsøgt at påvirke venner og familie i en mere grøn retning. Det kan medføre ændrede sociale normer, der får befolkningen til at forbruge mere klimabevidst og dermed udlede færre drivhusgasser. Man kan dog næppe forlade sig på, at ændrede sociale normer alene kan sikre den grønne omstilling.
SGN climate march Greta smal.jpg

Udgivet januar 2021 - analysen er omtalt i Information den 2. januar 2021.

Danskerne går i høj grad op i klimadebatten. Folketingsvalget i 2019 blev fx danmarkshistoriens første klimavalg. Denne klimabevidsthed i befolkningen får nogle danskere til at forsøge at påvirke hinanden i en mere klimavenlig retning. Nogle taler måske flyskammen op i sociale sammenhænge, mens andre stiltiende har valgt at servere rødbedefrikadeller frem for de klassiske frikadeller, når vennerne kommer til middag. Her vil vi omtale danskere, der forsøger at påvirke venner og familie, direkte eller indirekte, som ”klimainfluencers”.

Klimainfluencers kan bidrage til at reducere klimapåvirkningen ved at trække forbruget i en mere grøn retning. Med afgifter forsøger man at påvirke forbruget via varepriserne, mens klimainfluencer påvirker den enkeltes præferencer via ændrede sociale normer. Et skift i præferencer kan også opstå uden klimainfluencers, simpelthen via den enkeltes stigende bevidsthed om klimaudfordringen.

Man kan dog næppe forlade sig på, at klimainfluencers og ændrede præferencer alene kan sikre den grønne omstilling, men det kan være et bidrag, der helt konkret betyder, at de afgiftssatser, der er nødvendige for at sikre den grønne omstilling, vil være lavere end uden klimainfluencers.

27 pct. af danskerne angiver, at de i løbet af det seneste år har forsøgt at påvirke venner eller familie til at leve mere klimavenligt. Dermed er der en betydelig andel af danskerne, der er klimainfluencers. 73 pct. angiver, at de ikke forsøger at påvirke andre. Det er særligt blandt de unge, at der er mange klimainfluencers. Knap 47 pct. af unge under 30 år påvirker venner og familie til en mere klimavenlig livsstil, mens andelen er 16 pct. for ældre på 60 år eller over, jf. Figur 1.a.

Klimainfluencers figur 1a og 1b.png

Download analysen her

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.