Analyser


  • Rapport

Fremtidens marked for cybersikkerhed

Cybertruslen er betydelig og hastigt voksende. Den stigende trussel er en udfordring, som vi bør tage seriøst. Den gode nyhed er, at Danmark kan vende udfordringen til en forretningsmulighed - hvis vi handler hurtigt.

cyber print.JPG

Cybertruslen udgør et stort forretningspotentiale for Danmark. Skal vi realisere denne mulighed, kræver det dog en mere offensiv tilgang. Vi skal ikke kun tænke på, hvordan vi beskytter os, men også hvordan vi kan udvikle markedet for cybersikkerhed.

 

Myndigheder, infrastrukturudbydere, virksomheder, organisationer og individer står alle over for forskellige cyberudfordringer, men de er også tæt forbundet. I dagens digitale samfund er vi alle forbundet, og data distribueres på tværs af platforme, systemer og servere. Det betyder, at vi både skal tage højde for de risici, vi står direkte overfor, og dem vi indirekte kan blive udsat for gennem interaktion med andre.

Hvis udviklingen fortsætter, vil antallet af anmeldte cyberangreb overstige antallet af indbrud i løbet af blot 2-3 år. Cybertruslen er derfor stor, men det er mulighederne også.

cyberreport figur 1.jpg

I øjeblikket er Danmark langt fra at indtage en position som ledende inden for cybersikkerhed. Faktisk viser flere rapporter, at vi sakker bagud. Vi har imidlertid forudsætningerne for at blive en frontløber inden for udvikling af sikkerhedsløsninger til det globale marked - et marked der vil opleve høj vækst og som formentlig vil modnes hurtigt over de næste år. Men vi skal handle hurtigt, hvis vi skal høste de potentielle fordele.

To tendenser vil drive væksten på markedet for cybersikkerhed ved at skabe efterspørgsel på nye typer af sikkerhedsaktiviteter: åbne netværk og digitalisering af objekterne omkring os. Begge tendenser sætter individets og samfundets handlinger i fokus - ikke kun beskyttelse af virksomheders eller organisationers ydre vægge. Skal Danmark have del i det potentielle marked, er det nødvendigt at både virksomheder og samfund bidrager.

I rapporten har vi identificeret tre primære løftestænger for vores tilgang til cybersikkerhed, baseret på input fra en bred vifte af eksperter, forskere og førende aktører: 

1. Kompetencer
For at løfte kompetencer på alle niveauer er det nødvendigt, at vi 1) inkorporerer cybersikkerhed i almene uddannelser og regulerer kravene for cybersikkerhedstræning blandt virksomheder og brancher; 2) fortsætter med at øge en bedre generel forståelse; 3) investerer i offentlig forskning inden for cybersikkerhed og 4) øger samarbejdet på tværs af sektorer. 

2. Sikker trafik og netværk
I dag er fokus primært på at sikre organisationers ydre mure, men i et stadig mere åbent internet bør sikkerhedsløsninger lægge vægt på sikker trafik og individuel brugervenlighed. Derfor skal vi investere i mere fokuseret forskning, sætte nationale standarder og stimulere innovative tværfaglige løsninger. 

3. Security by design
Mange produkter mangler sikkerhedsmæssige foranstaltninger som standard, hvilket øger sårbarheden for cyberangreb. Vi bør derfor skabe et nyt produktionsparadigme baseret på 'security by design', hvor produkter som standard er designet sikre. Det skal gøres gennem nationale standarder og certificeringer, løbende udvikling af 'best practise' i forskellige industrier og ved at fremme brugervenligheden i cybersikkerhedsløsninger. 

Download rapport her

Seneste analyser

Mission possible? The welfare state towards 2040

The Danish welfare model is admired by many across the world. It helps to reduce income differences and create cohesion in the Danish society. But the financing of the welfare state is under pressure and action is needed if the welfare state is to be maintained in the future.

Mission possible? Velfærdsstaten mod 2040

Den danske velfærdsstat bidrager til at mindske forskelle og skabe sammenhængskraft i det danske samfund. Mange lande kigger da også med beundring på den danske model. Men finansieringen af velfærdsstaten er under pres, og der er brug for handling, hvis velfærdsstaten skal opretholdes i fremtiden.

Næsten hver femte underviser i folkeskolen uden en læreruddannelse

Denne analyse viser, at færre og færre blandt de dygtigste unge bliver lærere, og flere ikke-læreruddannede underviser i folkeskolen. Samtidig arbejder en stor del af de læreruddannede slet ikke med faget. Yderligere har folkeskolen fortsat svært ved at fastholde de dygtigste lærere, og danske lærere har et færdighedsniveau, som ligger under de øvrige nordiske lande.

Øget velstand og kortere ugentlig arbejdstid

I denne analyse udfordrer vi den generelle opfattelse af, at de danske offentlige finanser nu er endegyldigt holdbare. Danskerne har i mange år, bl.a. via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, vekslet en del af den økonomiske fremgang til en kortere arbejdstid. Det fortsætter sandsynligvis fremover og det vil koste økonomisk velstand og gøre de offentlige finanser i Danmark uholdbare.