Analyser


  • Delanalyse 5.1

Faldende andel af offentlige midler til grøn forskning

Denne analyse viser, at de offentlige udgifter til energi- og miljøforskning har været faldende siden 2010. Danmark ligger dermed under OECD-gennemsnittet og har et lavere niveau end lande, vi normalt sammenligner os med.

SGN.klima.delanalyse.5.1 smal.jpg

Analysen er omtalt i Berlingske d. 29. november 2019

  • Danmark ligger højt i en international sammenligning af udgifter til forskning og udvikling, og er et af få lande, der opfylder Barcelonamålsætningen om at anvende 3 pct. af BNP på forskning og udvikling. Men siden 2010 er andelen de offentlige forskningsmidler, der går til energi- og miljøforskning, faldet fra 8 pct. til 4 pct.

  • ”Vi har i Danmark tradition for, at erhvervslivet har fokus på grøn teknologi, som vi eksporterer til hele verden. Men hvis Danmark skal bevare sin internationale førerposition, kræver det også, at forskningen understøtter, at vi også i fremtiden kan udbygge vores styrkeposition inden for grøn teknologi”, siger Anders Dons, CEO i Deloitte Danmark.

    Folketingets partier har ifm. finansloven for 2020 aftalt, at prioriteringen af forskningsmidlerne ændres, således at midlerne til grøn forskning forøges med 1 mia. kr. Det kan øge andelen af de offentlige midler afsat til energi- og miljøforskning til omkring 9 pct. af de samlede offentlige midler til forskning og udvikling, dvs. lidt højere end niveauet i 2010, som var på 8,2 pct.

    ”Det er positivt, at Danmark samlet set prioriterer fremtiden ved at investere i forskning og udvikling. Vi bør bruge en markant stigende andel af de offentlige midler til forskning i den grønne omstilling. Hvis vi skal løse klima- og miljøproblemerne, kræver det udpræget fokus på de områder.”, siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.

    sgn delanalyse 5.1 figur 1.JPG


Download delanalysen her

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.