Analyser


  • Rapport 1

Denmarks muligheder og udfordringer

Dette er den første opsamlende rapport under projektet Small Great Nation. I rapporten analyserer vi centrale udfordringer og muligheder for danske virksomheder og for dansk økonomi generelt.

road smal.png

Virksomhedernes produktivitet står højt på den politiske dagsorden, men hvordan står det i virkeligheden til? I Danmark har vi gode institutioner, men ingen har vist tidligere vidst, hvor stor betydning, de har for vores velstand. Der er bekymring for, at dele af Danmark ikke får glæde af den almindelige økonomiske fremgang. Er dele af Danmark fx blevet mere påvirket på godt og ondt af globalisering i form af international handel og indvandring end andre dele af landet? Centralt blandt vores analyser er en vurdering af de fremtidige muligheder for forskellige danske brancher. Hvilke danske brancher står stærkt i forhold til konkurrenterne i udlandet? Og hvilke brancher befinder sig på internationale markeder, der har udsigt til fremgang? 
 
På baggrund af analyserne stiller vi en række centrale spørgsmål, som vi håber politikere, virksomhedsledere, faglige eksperter og almindelige danskere vil diskutere og bidrage med svar på. På den måde kan vi i fællesskab nå frem til løsninger, der sikrer, at Danmark også fremover vil være
et af de mest attraktive steder at leve.
 
Over de kommende år vil vi gå mere i dybden med sammenhængskraften i det danske samfund,
arbejdslivet og tilbagetrækning samt velfærdsstatens fremtid. I nærværende rapport tager vi et
indledende kig på nogle af disse områder.
​​​​​​​
 

Download rapporten her

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.