Analyser


  • Rapport 1

Denmarks muligheder og udfordringer

Dette er den første opsamlende rapport under projektet Small Great Nation. I rapporten analyserer vi centrale udfordringer og muligheder for danske virksomheder og for dansk økonomi generelt.

road smal.png

Virksomhedernes produktivitet står højt på den politiske dagsorden, men hvordan står det i virkeligheden til? I Danmark har vi gode institutioner, men ingen har vist tidligere vidst, hvor stor betydning, de har for vores velstand. Der er bekymring for, at dele af Danmark ikke får glæde af den almindelige økonomiske fremgang. Er dele af Danmark fx blevet mere påvirket på godt og ondt af globalisering i form af international handel og indvandring end andre dele af landet? Centralt blandt vores analyser er en vurdering af de fremtidige muligheder for forskellige danske brancher. Hvilke danske brancher står stærkt i forhold til konkurrenterne i udlandet? Og hvilke brancher befinder sig på internationale markeder, der har udsigt til fremgang? 
 
På baggrund af analyserne stiller vi en række centrale spørgsmål, som vi håber politikere, virksomhedsledere, faglige eksperter og almindelige danskere vil diskutere og bidrage med svar på. På den måde kan vi i fællesskab nå frem til løsninger, der sikrer, at Danmark også fremover vil være
et af de mest attraktive steder at leve.
 
Over de kommende år vil vi gå mere i dybden med sammenhængskraften i det danske samfund,
arbejdslivet og tilbagetrækning samt velfærdsstatens fremtid. I nærværende rapport tager vi et
indledende kig på nogle af disse områder.
​​​​​​​
 

Download rapporten her

Seneste analyser

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.

Hver fjerde dansker er klimainfluencer

27 pct. af den danske befolkning og 45 pct. af de unge har det seneste år forsøgt at påvirke venner og familie i en mere grøn retning. Det kan medføre ændrede sociale normer, der får befolkningen til at forbruge mere klimabevidst og dermed udlede færre drivhusgasser. Man kan dog næppe forlade sig på, at ændrede sociale normer alene kan sikre den grønne omstilling.

Øget regionalisering vil have stor betydning for dansk erhvervsliv

En øget regionalisering af verdenshandlen kan betyde store tilpasningsomkostninger for dansk erhvervsliv, da lande uden for Europa har fået en stor betydning for den danske produktion og beskæftigelse. En stor del af den danske befolkning støtter øget samhandel med Europa, selvom det indebærer højere forbrugerpriser.

Gevinsterne fra mere hjemmearbejde er skævt fordelt

En øget brug af hjemmearbejde vil især medføre gevinster til højtuddannede, personer med høje indkomster og personer bosat i byerne. Det kan føre til en øget polarisering på det danske arbejdsmarked.