Analyser


  • Delanalyse

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.
Corona bnp.jpeg

”Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere.” sådan sagde statsminister Mette Frederiksen den 11. marts 2020. Et år efter viser ny opgørelse fra Deloitte-Kraka-samarbejdet Small Great Nation, at Danmark er blandt de lande, som indtil videre er kommet bedst gennem pandemien målt på coronadødsfald og økonomisk vækst.

Europa har været hårdt ramt af coronakrisen
Mange mennesker har mistet livet, og de europæiske økonomier har oplevet kraftige tilbageslag. EU ligger med godt 1.250 coronarelaterede dødsfald pr. mio. indbyggere på niveau med Brasilien og væsentligt højere end fx Canada, Sydkorea og Japan, mens et BNP-fald på 4,8 pct. fra 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 er større end i fx USA og Japan, jf. Figur 1 nedenfor.

Danmark har klaret sig relativt godt igennem krisen
Danmark har klaret sig godt ift. de fleste andre EU-lande. Danmark har således en forholdsvis lav coronarelateret dødelighed og et begrænset fald i den økonomiske aktivitet. Foruden coronahåndteringen er der mange andre elementer, der påvirker, hvordan et land klarer sig igennem coronakrisen. Det kan fx afhænge af, hvornår landet blev ramt af corona, af landets demografi og af hvilke økonomiske hjælpepakker, landet har gennemført.

Ris og ros til dansk håndtering
Gennem det seneste år er den danske håndtering af pandemien både blevet rost og kritiseret. Fx har den resolutte nedlukning og opbygningen af testkapacitet fået ros, mens flere har kritiseret den danske smitteopsporing og det nationale varslingssystem. Den uafhængige, australske tænketank Lowy Institute har rangeret 98 af verdens landes håndtering af coronapandemien.1 Her er Danmark placeret som nr. 23 efter lande som New Zealand, Finland og Norge, men foran lande som Sverige, Østrig, Irland og Tyskland.

coronadoedsfald_og_oekonomisk_vaekst.png

Analysen er omtalt i Jyllands-Posten den 11. marts 2021.

Seneste analyser

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.

Hver fjerde dansker er klimainfluencer

27 pct. af den danske befolkning og 45 pct. af de unge har det seneste år forsøgt at påvirke venner og familie i en mere grøn retning. Det kan medføre ændrede sociale normer, der får befolkningen til at forbruge mere klimabevidst og dermed udlede færre drivhusgasser. Man kan dog næppe forlade sig på, at ændrede sociale normer alene kan sikre den grønne omstilling.

Øget regionalisering vil have stor betydning for dansk erhvervsliv

En øget regionalisering af verdenshandlen kan betyde store tilpasningsomkostninger for dansk erhvervsliv, da lande uden for Europa har fået en stor betydning for den danske produktion og beskæftigelse. En stor del af den danske befolkning støtter øget samhandel med Europa, selvom det indebærer højere forbrugerpriser.

Gevinsterne fra mere hjemmearbejde er skævt fordelt

En øget brug af hjemmearbejde vil især medføre gevinster til højtuddannede, personer med høje indkomster og personer bosat i byerne. Det kan føre til en øget polarisering på det danske arbejdsmarked.