Analyser


  • Delanalyse

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.
Corona bnp.jpeg

Udgivet 11. marts 2021

”Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere.” sådan sagde statsminister Mette Frederiksen den 11. marts 2020. Et år efter viser ny opgørelse fra Deloitte-Kraka-samarbejdet Small Great Nation, at Danmark er blandt de lande, som indtil videre er kommet bedst gennem pandemien målt på coronadødsfald og økonomisk vækst.

Europa har været hårdt ramt af coronakrisen
Mange mennesker har mistet livet, og de europæiske økonomier har oplevet kraftige tilbageslag. EU ligger med godt 1.250 coronarelaterede dødsfald pr. mio. indbyggere på niveau med Brasilien og væsentligt højere end fx Canada, Sydkorea og Japan, mens et BNP-fald på 4,8 pct. fra 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 er større end i fx USA og Japan, jf. Figur 1 nedenfor.

Danmark har klaret sig relativt godt igennem krisen
Danmark har klaret sig godt ift. de fleste andre EU-lande. Danmark har således en forholdsvis lav coronarelateret dødelighed og et begrænset fald i den økonomiske aktivitet. Foruden coronahåndteringen er der mange andre elementer, der påvirker, hvordan et land klarer sig igennem coronakrisen. Det kan fx afhænge af, hvornår landet blev ramt af corona, af landets demografi og af hvilke økonomiske hjælpepakker, landet har gennemført.

Ris og ros til dansk håndtering
Gennem det seneste år er den danske håndtering af pandemien både blevet rost og kritiseret. Fx har den resolutte nedlukning og opbygningen af testkapacitet fået ros, mens flere har kritiseret den danske smitteopsporing og det nationale varslingssystem. Den uafhængige, australske tænketank Lowy Institute har rangeret 98 af verdens landes håndtering af coronapandemien.1 Her er Danmark placeret som nr. 23 efter lande som New Zealand, Finland og Norge, men foran lande som Sverige, Østrig, Irland og Tyskland.

coronadoedsfald_og_oekonomisk_vaekst.png

Analysen er omtalt i Jyllands-Posten den 11. marts 2021.

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.