Analyser


  • Analyse

CO2-afgifter er et effektivt instrument til regulering af drivhusgasser

Klimaminister Dan Jørgensen har i et nyt interview i Børsen kaldt CO2-afgifter for en ”skrivebordsøvelse” og en ”Georg Gearløs-agtig model”. Men afgifter er et effektivt værktøj til at reducere drivhusgasudledninger.

SGN CO2 smal.jpg

Analysen er nævnt på Berlingske.dk den 20. maj 2020.

Vores analyse viser, at afgifter er et effektivt værktøj til at reducere drivhusgasudledninger. Ensartede afgifter sikrer nemlig, at alle har de samme økonomiske tilskyndelser til at reducere CO2-udledningen, og at reduktionerne dermed bliver foretaget de steder i økonomien, hvor det lettest og billigst kan lade sig gøre. Direkte regulering og subsidier vil derimod gøre den samfundsøkonomiske omkostning ved den grønne omstilling større. 

Danmark har da også allerede en afgift på CO2 for den ikke-kvoteomfattede sektor og Danmark er langt fra det eneste land, der benytter afgiftsinstrumentet. På nuværende tidspunkt er 20 pct. af de samlede globale drivhusgasudledninger dækket af en afgift. Lande som Sverige, Norge, Finland og Canada benytter allerede CO2-afgifter, og flere er i gang med at udvikle nye systemer, herunder Kina og Tyskland. Desuden har EU et kvotesystem for reduktion af drivhusgasudledninger, der dækker alle medlemslande.

Alle de nordiske lande beskatter CO2-udledning og den nuværende danske CO2-skat på 177 DKK pr. ton CO2 er blandt de laveste. Sverige har med en afgiftssats på mere end 800 DKK pr. ton CO2 den højeste afgiftssats. Finland beskatter CO2 med en afgiftssats på mere end 450 DKK pr. ton CO2 for transportbrændstof og mere end 400 DKK pr. ton CO2 for andre fossile brændstoffer. Norge benytter sig af en differentieret afgiftssats, der varierer mellem sektorer, hvor den generelle skat på råolie fx svarer til 340 DKK pr. ton CO2. Alle fire lande deltager desuden i EU’s kvotesamarbejde. CO2-afgifter er dermed hverken en ”skrivebordsøvelse” eller en ”Georg Gearløs-agtig model”.

Læs mere om effekten af CO2-afgifter i den fulde analyse, som kan hentes nedenfor. 

 

Download analysen her

Seneste analyser

Kan offentlige investeringer kickstarte økonomien?

Der er mange forskellige forslag til, hvordan den danske økonomi kan kickstartes under coronakrisen, herunder fremrykning af offentlige investeringer. I denne analyse undersøger vi, om offentlige investeringer i infrastruktur mv. er et hensigtsmæssigt instrument til kortsigtet konjunkturpolitik.

Hvilke tiltag stimulerer økonomien mest?

Der er ikke afgørende forskelle i den økonomiske stimulanseffekt af enten målrettede overførsler som fx forhøjet SU eller folkepension, forhøjelse af bundfradraget eller udbetaling af de indefrosne feriepenge. Det gælder ikke kun med hensyn til efterspørgsel efter danske varer og tjenester generelt, men også ift. efterspørgsel målrettet brancher, der har været helt eller delvist lukket ned under krisen. Det er derfor et politisk valg, hvilke af disse instrumenter der anvendes i den ekspansive finanspolitik.

CO2-afgifter er et effektivt instrument til regulering af drivhusgasser

Klimaminister Dan Jørgensen har i et nyt interview i Børsen kaldt CO2-afgifter for en ”skrivebordsøvelse” og en ”Georg Gearløs-agtig model”. Men afgifter er et effektivt værktøj til at reducere drivhusgasudledninger.

Får danske virksomheder tilstrækkelig kompensation under coronakrisen?

I forlængelse af Statsministerens udmelding om fortsat lukning af danske virksomheder, rejser det spørgsmålet, om de eksisterende hjælpepakker er tilstrækkelige. Small Great Nation er derfor klar med en ny analyse omkring kompensation til erhvervslivet under corona.